Posts Tagged ‘không lên nguồn’

Cách sửa điện thoại không lên nguồn

June 4, 2013

Khi điện thoại không lên nguồn mà không do ngoại cảnh tác động như rơi, va, đập thì bạn nên kiểm tra trước khi mang ra tiệm sửa chữa điện thoại để khỏ mất tiền oan. (more…)

Advertisements