Điện thoại không lên nguồn do đâu?

Điện thoại không lên nguồn thì do các lỗi chính sau đây. Và bạn nên biết được các lỗi này để có thể tự sửa hoặc không bị luộc đồ

– Điện thoại bị chạm 1 con tụ

– Điện thoại bị hỏng Pin
– Điện thoại hở chân IC (hay gặp khi làm rơi xuống đất đối với dòng TQ)
– Điện thoại chết IC
– Điện thoại chấn động phần mềm (hay gặp khi làm rơi xuống đất đối với dòng TQ)
– Điện thoại chết IC sóng (IC trung tần)
– Điện thoại bị chạm mạch

Cách sửa điện thoại không lên nguồn

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: